logo
loading
basket
تصویران لوگو تصویران تصویران
X

محصولات

تعداد نمایش در صفحه

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Normal 50mm f/1.4 ZE Planar T* Manual Focus Lens for Canon

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 50 mm

- تغییر دیافراگم از F/1.4 الیF/16

- دارای وزن 350 گرم

- دارای زاویه مورب 45 درجه

- طریقه فوکوس MF

- فرمت این لنز Manual Focus Lens for Canon میباشد

- حداکثر بزرگنمایی 0.15 برابر

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Planar T* 50mm F/1.4 ZF.2 Lens for Nikon F-Mount Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 50 mm

- تغییر دیافراگم از F/1.4 الیF/16

- دارای زاویه مورب 45 درجه

- طریقه فوکوس MF

- فرمت این لنز Nikon F-Mount Cameras میباشد

- حداکثر بزرگنمایی 0.15 برابر

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Makro-Planar T* 50mm f/2 ZF.2 Lens for Nikon F-Mount Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 50 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22

- دارای زاویه مورب 45 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز  24Cm

- طریقه فوکوس MF

- فرمت این لنز Nikon F-Mount Cameras میباشد

- حداکثر بزرگنمایی 0.5 برابر

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Distagon 35mm T* f/2 ZE Lens for Canon EF Mount Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 35 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22

- دارای زاویه مورب 62 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز  30Cm

- دارای 9 تیغه دیافراگم

- بدنه تمام فلزی

- دارای پوشش ضد انعکاس Carl Zeiss T*

- فرمت این لنز EF Mount Cameras میباشد

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Distagon T* 35mm f/2.0 ZF.2 For Nikon

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 35 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22

- دارای زاویه مورب 62 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز  30Cm

- دارای 9 تیغه دیافراگم

- دارای پوشش ضد انعکاس  Zeiss T*

- فرمت این لنزZF.2 For Nikon  میباشد

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss 50mm f/2.0 Makro-Planar ZE Macro Lens for Canon EF Mount SLRs

لنز عکاسی Digital camera Lens

- قابل استفاده برای دوربین های  Analog و Digital Canon SLR

- دارای فاصله کانونی 35 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22

- دارای زاویه مورب 62 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز  24Cm

- فرمت این لنز Canon EF Mount SLRs  میباشد

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Telephoto 85mm f/1.4 ZE Planar T* Manual Focus Lens for Canon EOS

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 85 mm

- تغییر دیافراگم از f/1.4 الیf/16

- دارای 9 تیغه دیافراگم 

- حداکثر بزرگنمایی 0.1برابر

- دارای زاویه مورب 29 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 1 متر

- فرمت این لنز Nikon F-Mount Cameras  میباشد

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Planar T* 85mm f/1.4 ZF.2 Lens for Nikon F-Mount Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 85 mm

- تغییر دیافراگم از f/1.4 الیf/16

- دارای Lens Hood

- اندازه فیلتر 72mm

- دارای 9 تیغه دیافراگم 

- حداکثر بزرگنمایی 0.1برابر

- دارای زاویه مورب 29 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 1 متر

- فرمت این لنز Nikon F-Mount Cameras  میباشد

قیمت تقریبی است:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T* 18mm F/3.5 ZF.2 Lens for Nikon F-Mount Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 18 mm

- تغییر دیافراگم از f/22 الیf/3.5

- اندازه فیلتر 82 mm

- حداکثر بزرگنمایی 0.083برابر

- دارای زاویه مورب 29 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 30 سانتیمتر

- فرمت این لنز Nikon F-Mount Cameras  میباشد

قیمت تقریبی است:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T* 28mm f/2.0 Lens with ZF.2 Mount for Nikon F Mount SLRs

لنز عکاسی Digital camera Lens

- قابل استفاده برای دوربین های Analog & Digital SLR

- دارای فاصله کانونی 28 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22 

- اندازه فیلتر 58 mm

- حداکثر بزرگنمایی 0.21برابر

- دارای زاویه مورب 74 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 24 سانتیمتر

- فرمت این لنز Nikon F Mount SLRs میباشد

قیمت تقریبی است:لطفا تماس بگیرید

Zeiss 28mm f/2.0 Distagon T* Lens with ZE Mount for Canon EF Mount SLRs

لنز عکاسی Digital camera Lens

- قابل استفاده برای دوربین های Analog & Digital SLR

- دارای فاصله کانونی 28 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22 

- اندازه فیلتر 58 mm

- حداکثر بزرگنمایی 0.21برابر

- دارای زاویه مورب 74 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 24 سانتیمتر

- فرمت این لنز Canon EF Mount SLRs میباشد

موجود نمی باشد با سفارش

Zeiss Distagon T* 25mm f/2.0 ZF.2 Lens for Nikon F Mount

لنز عکاسی Digital camera Lens

- قابل استفاده برای دوربین های SLR و DSLR

- دارای فاصله کانونی 25 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22 

- اندازه فیلتر 67 mm

- حداکثر بزرگنمایی 0.21برابر

- دارای زاویه مورب 81 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 25 سانتیمتر

- فرمت این لنز Lens for Nikon F Mount میباشد

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T* 25mm f/2.0 ZE Lens for Canon EF Mount

لنز عکاسی Digital camera Lens

- قابل استفاده برای دوربین های SLR و DSLR

- دارای فاصله کانونی 25 mm

- تغییر دیافراگم از f/2 الیf/22 

- اندازه فیلتر 67 mm

- حداکثر بزرگنمایی 0.43برابر

- دارای زاویه مورب 81 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 24.99 سانتیمتر

- فرمت این لنز Lens for Canon EF Mountt میباشد

قیمت تقریبی است:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T* 18mm f/3.5 ZE Wide Angle Lens Canon EF Mounts

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 18 mm

- تغییر دیافراگم از f/22 الیf/3.5 

- اندازه فیلتر 82 mm

- حداکثر بزرگنمایی 0.083برابر

- دارای زاویه مورب 81 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 30 سانتیمتر

- فرمت این لنز Canon EF Mounts میباشد

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T* 21mm F/2.8 ZF.2 Lens for Nikon F-Mount Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 21 mm

- تغییر دیافراگم از f/22 الیf/2.8 

- دارای حلقه فکوس Knurled

- اندازه فیلتر 82 mm

- دارای حداکثر بزرگنمایی 0.2برابر

- دارای زاویه مورب 90 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 22 سانتیمتر

- فرمت این لنز Nikon F-Mount Cameras میباشد

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T 35mm F/1.4 ZF.2 Lens for Nikon F Mount

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 21 mm

- تغییر دیافراگم از f/16 الیf/1.4 

- دارای حلقه فکوس Knurled

- اندازه فیلتر 72 mm

- دارای حداکثر بزرگنمایی 0.2برابر

- دارای زاویه مورب 63 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 35 سانتیمتر

- فرمت این لنز Nikon F Mount میباشد

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید

Zeiss 35mm F/1.4 Distagon T Lens for Canon EF

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 35 mm

- تغییر دیافراگم از f/16 الیf/1.4 

- دارای مکانیسم فوکوس بسیار دقیق

- اندازه فیلتر 72 mm

- دارای حداکثر بزرگنمایی 0.2برابر

- دارای زاویه مورب 63 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 30 سانتیمتر

- فرمت این لنز Lens for Canon EF میباشد

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Makro-Planar T* 100mm f/2 ZE Lens for Canon EF Mount EOS DSLR Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 100 mm

- تغییر دیافراگم از f/22 الی f/2  

- اندازه فیلتر 67  mm

- دارای حداکثر بزرگنمایی 0.5برابر

- دارای زاویه مورب 63 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 42.67 سانتیمتر

- فرمت این لنز Canon EF Mount EOS DSLR  میباشد

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T* 21mm f/2.8 ZE Lens for Canon EF Mount EOS DSLR Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 21 mm

- تغییر دیافراگم از f/22 الی f/2.8  

- اندازه فیلتر 82  mm

- دارای حداکثر بزرگنمایی 0.2برابر

- دارای زاویه مورب 90 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 22 سانتیمتر

- فرمت این لنز Canon EF Mount EOS DSLR Cameras  میباشد

موجود نمی باشد در صورت تمایل سفارش دهید

Zeiss Makro-Planar T* 100mm f/2 ZF.2 Lens for Nikon F-Mount Cameras

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 100 mm

- تغییر دیافراگم از f/22 الی f/2  

- دارای فکوس دستی

-دارای 9 تیغه دیافراگم

- اندازه فیلتر 67  mm

- دارای حداکثر بزرگنمایی 0.5برابر

- دارای زاویه مورب 25 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 42.67 سانتیمتر

- فرمت این لنز Nikon F-Mount Cameras  میباشد

سفارش ویژه:لطفا تماس بگیرید

Zeiss Distagon T* 15mm f/2.8 ZF.2 Lens for Nikon F Mount

لنز عکاسی Digital camera Lens

- دارای فاصله کانونی 15 mm

- تغییر دیافراگم از f/22 الی f/2.8  

-دارای 9 تیغه دیافراگم

- اندازه فیلتر 67  mm

- دارای زاویه مورب 110 درجه

- حداقل فاصله فوکوس لنز 0.25 سانتیمتر

- فرمت این لنز Nikon F Mount  میباشد

1 2 از 2
مقایسه
نمایش مقایسه
x